[Par mums] [Mēs piedāvājam] [Raksti] [VISKAS] [Kontakti]

Naudas plūsma

Naudas plūsma ir svarīgs uzņēmuma grāmatvedības dokuments, kas palīdz plānot naudas līdzekļus uzņēmējdarbībā.
Dokuments, kurā tiek attēlota naudas plūsma ir naudas plūsmas pārskats.
Tālāk apskatīsim detalizēti, kas ir naudas plūsma un tās pārskats, kas to izmanto savā darbā un sniegsim atbildi, kādēļ šis dokuments ir tik nozīmīgs.

Kas ir naudas plūsma?

Uzņēmuma rīcībā ir dažādi resursi, gan darbinieki, gan intelektuālie, gan materiālie.
Nauda ir viens no finanšu resursiem, kas nepieciešams uzņēmuma saimnieciskās darbības uzturēšanai, līdzīgi kā dzīvam organismam nepieciešama pārtika. Nauda ir tas, ko uzņēmums iegūst no ārpuses un patērē visu savu funkciju nodrošināšanai, kā arī apmaksā ārējos pakalpojumus un preces. Tas viss ir naudas plūsma uzņēmumā.
Nauda atrodas nepārtrauktā kustībā, bet tās lielākā problēma ir tā, ka ne visa ir izmantojama pašu vajadzībām.

Naudas plūsmas pārskats

Naudas plūsmas pārskats ir dokuments, kurā tiek apvienoti atsevišķu pozīciju veidā dažādi ieņēmumi un izdevumi.
Kopš 2004. gada šī dokumenta sagatavošanu regulē Latvijas grāmatvedības standarts Nr.2.
Ja ar ieņēmumiem viss ir skaidrs, tad izdevumu pozīcijas var būt daudz un dažādas pēc sava rakstura, gan personāla atalgojums, gan nodokļu maksājumi, gan transporta, sakaru un kancelejas izdevumi, kā arī nākotnē paredzamo preču iegādes izdevumi utt.

Naudas plūsmas pārskata funkcijas

Visas šīs pozīcijas naudas plūsmā tiek sakārtotas atbilstoši laika skalai. Pats svarīgākais ir tas, ka:

  1. Naudas plūsma veido kopainu par uzņēmuma izdevumu apjomu.
  2. Parāda ieņēmumu un izdevumu attiecības uzņēmuma darbībā.
  3. Veido priekšstatu par naudas plūsmas veidošanos nākotnē.

Naudas plūsmas pārskata atšķirības no citiem dokumentiem

Protams, naudas plūsma ir tikai viens no finanšu pārskatiem.
Plašāk zināmie ir bilance un peļņas zaudējumu aprēķins, īpaši, kas attiecas uz ārējiem lietotājiem.
Tomēr,  sarežģītos periodos bieži vien daudz nozīmīgāks finanšu vadības dokuments ir tieši naudas plūsmas pārskats (īpaši uzņēmuma iekšējiem lietotājiem un vadītājiem).
Uzņēmums var darboties ar zaudējumiem, pat ilgstoši, bet uzņēmumam katru dienu ir jāspēj nodrošināt stabila naudas plūsma un jāspēj laicīgi segt vismaz kritiski būtiskie maksājumi - darba algas, kreditoru procentu maksājumi, apakšuzņēmēju rēķini, sakari, loģistika un iekārtu darba spēja, kā arī nodrošināt stabilus maksājumus atslēgas sortimenta piegādātājiem.
Tieši šo operatīvo informāciju palīdz plānot naudas plūsma un kuru attēlo naudas plūsmas pārskats.

Amati, kuros svarīga naudas plūsma

Rezultātā, izveidotā naudas plūsma un tās pārskats kļūst par neaizvietojamu dokumentu ikvienas, par uzņēmuma darbību atbildīgās personas, ikdienā. Kā finanšu plānošanas dokuments tas ir svarīgs:

  • Uzņēmuma vadītājiem.
  • Finanšu direktoriem.
  • Finanšu grāmatvežiem.
  • Struktūrvienību vadītājiem u.c.

Kādēļ šis dokuments ir nozīmīgs?

Lasot, noteikti ir rasta atziņa, ka naudas plūsmas pārskats ir dokuments, kas ļauj prognozēt aptuveno situāciju ar naudas līdzekļiem uzņēmumā, izvērtēt dažādus riska faktorus un prognozēt šo risku potenciālo ietekmi uz uzņēmuma nākotnes darbību, paredzēt dažādus potenciālos attīstības scenārijus, plānot maksājumus un to termiņus utt.
Respektīvi, šāds dokuments ir neatņemams instruments ikviena finanšu vadītāja darbā, lai veiksmīgi nodrošinātu uzņēmuma darbību.

Savukārt, tieši naudas plūsmas pārskats ir tas, ko SIA Grāmatvedība COM palīdz sagatavot saviem klientiem izmantojot praktiskus naudas plūsmas plānošanas rīkus un metodes.